แชร์ 3 เครื่องมือและ 3 ทริค การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ Social Media ที่ดีที่สุด

กลยุทธ์ธุรกิจจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์อย่างไร ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเองก็จำเป็นต้องมีเครื่องมือไว้วิเคราะห์และวัดผลเช่นเดียวกัน โดยเครื่องมือการวิเคราะห์ของโซเชียลมีเดียเป็นการเก็บข้อมูลจากแพลตฟอร์มและแคมเปญต่างๆ เพื่อติดตาม ปรับปรุง และวัดผล เพื่อพัฒนาให้การแสดงผลในแต่ละแพลตฟอร์มมีประสิทธิภาพสูงสุด

3 วิธีพื้นฐานการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ Social Media ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 • ตั้งเป้าหมายแบบ SMART GOAL – โดยส่วนใหญ่แล้ว SMART GOAL ของการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ จะตั้งเป้าจาก ความเฉพาะ (Specific), การประมาณจำนวน (Measurement), สิ่งที่ได้รับ (Achievable), สิ่งที่เกี่ยวข้อง (Relevant) และเวลา (Timely) โดยจากตั้งเป้าโดยยึดปัจจัยเหล่านี้ จะทำให้เห็นภาพว่าช่องของเราบนแพลตฟอร์มต่างๆ นั้นเป็นอย่างไร ผู้ติดตามเป็นคนแบบไหน มีใครที่คล้ายกับเรา ซึ่งช่วยย้ำจุดยืนว่าเรามาถูกทางที่ตั้งเป้าไว้ หรือผิดทางกันแน่
 • ติดตามผลลัพธ์สม่ำเสมอ – เนื่องจากการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ทำให้เราเห็นทิศทางการทำตลาดผ่านโซเชียลมีเดียได้ชัดเจน และยังช่วยให้สามารถหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์มนั้นๆ ได้
 • ทดสอบและปรับกลยุทธ์เพื่อหาวิธีที่ที่สุด – แม้การใช้เครื่องมือวิเคราะห์จะสามารถทำให้เรารู้แล้วว่า การโพสต์แบบไหน เวลาใด หรือลักษณะใด ช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แต่ก็อย่านิ่งนอนใจ ควรปรับกลยุทธ์และปรับวิธการใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การเข้าถึงผู้ติดตามมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

เครื่องมือวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย

Facebook Analytic

เครื่องมือวิเคราะห์ของ facebook ที่ทำให้เราสามารถรู้ได้ว่า ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมกับเพจของเราอย่างไร รวมไปถึงประสิทธิภาพการเข้าถึงโฆษณาบน facebook ที่เราตั้งไว้ด้วย โดยส่วนหลักๆ ที่ต้องดูใน Facebook Analytic มีดังนี้

 • Facebook Page Insight – แสดงข้อมูลเชิงลึกของการมีส่วนร่วมของโพสต์ในเพจ รวมไปถึงการตอบสนองของภาพและวีดีโอ การเพิ่มขึ้นและลดลงของผู้ติดตาม ประวัติคำสั่งซื้อและรายได้ และช่วงเวลาที่ผู้ติดตามออนไลน์และรับชมเพจ
 • Facebook Audience Insight – ข้อมูลเชิงลึกของผู้ติดตามและผู้ที่เข้าชมเพจ อาทิ อายุ เพศ ตำแหน่งงาน ความสนใจ งานอดิแรก เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต เป็นต้น ซึ่งทำให้เรารู้ว่าผู้ติดตามของเพจสนใจเรื่องอะไร เป็นใคร และเข้าใจผู้ติดตามมากขึ้น เพื่อจัดคอนเท้นให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
 • Facebook Ad Center – เป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับค่าโฆษณาที่เราซื้อใน facebook ว่าสามารถเข้าถึงผู้ติดตามได้แค่ไหน มียอดคลิก ยอดรับชม จำนวนเท่าไร

 

Instagram Insight

เครื่องมือวิเคราะห์บนแพลตฟอร์มอินสตาแกรม ที่จะทำให้เรารู้ข้อมูลเชิงประชากรของผู้ติดตาม ประสิทธิภาพของโพสต์ในรูปแบบต่างๆ และเนื้อหาต่างๆ บนช่องทางของเรา โดยเป็นเครื่องมือที่อินสตาแกรมเปิดให้ใช้งานได้ฟรี สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

 • Content – ติดตามโพสต์และเนื้อหาในช่องของเราว่าเป็นอย่างไร ยอดถูกใจ ยอดกดติดตาม แท็ก เป็นต้น
 • Activities – ติดตามจำนวนผู้ที่เห็นโพสต์ของเรา รวมไปถึงติดตามว่ามีการค้นหา content ของเราอย่างไร มีการเข้าชมกี่ครั้ง เป็นต้น
 • Audience – เป็นช่องทางที่ให้เราหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะสนใจในแบรนด์หรือช่องของเราในอนาคต

 

Twitter Analytics

เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทำความเข้าใจประสิทธิภาพของโพสต์ที่เสียเงินค่าโฆษณา อีกทั้งยังช่วยให้รู้ว่าผู้ใช้ Twitter รายใดที่มีประสิทธิภาพที่จะขยาย content เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายหรือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ โดยสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ Twitter แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้

 • Account home –  ส่วนนี้จะแสดงไฮไลท์รายเดือน ที่แสดงผลผู้ติดตามยอดนิยมและการกล่าวถึงยอดนิยม ซึ่งทำให้เราเห็นภาพรวมของ content ว่าโพสต์แบบไหนมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • Tweet activity dashboard – ติดตามและแสดงผลยอด engagement และ impression ในช่วงเวลาเฉพาะที่เราเลือกไว้ โดยจะสามารถเลือก tweet ใดก็ได้ เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น ยอดวิวของวีดีโอ ยอดคลิกลิ้งค์ ยอดรีทวิต ยอด reply เป็นต้น
 • Campaign dashboard – ติดตามการโฆษณาใน Twitter โดยจะมีตัวชี้ได้แก่ ยอด Impression, ยอด reach, ยอด engagement, และ cost per action ช่วยให้เรารู้ว่าโฆษณาแบบไหนที่จะเวิร์คหรือไม่เวิร์ค

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn