คนแต่ละ GEN ใช้ Social media อย่างไร

         ไม่นานมานี้ บริษัท Animoto ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้ Social media ของคนต่างเจเนอร์เรชั่นจำนวน 1,000 ราย โดยระบุแบรนด์ด้วยจำนวน 500 แบรนด์ ข้อมูลน่าสนใจจากผลสำรวจนี้พบว่า 75% ของการตัดสินใจซื้อจากกลุ่มประชากรมิลเลนเนียล (Millennial) มักได้รับอิทธิพลมาจากการที่แบรนด์เผยแพร่เนื้อหาลงบนโซเชียลมีเดีย แต่อย่างไรก็ตาม ในกลุ่ม 75% นี้ เป็นกลุ่มประชากรที่เติบโตมาพร้อมกับยุคโซเชียลมีเดียอยู่แล้ว ซึ่งภายใน 75% นี้ก็มีกลุ่มอายุที่แยกย่อยไปอีก ในบทความนี้จะพาไปเจาะดูว่า คนในแต่ละเจเนอร์เรชั่นมีการใช้ Social media ที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

 

ภาพรวมการใช้โซเชียลมีเดียของคนแต่ละเจเนอร์เรชั่น

 • Gen Z : เลือกอินสตาแกรมเป็นแพลตฟอร์มหลักในการติดตามแบรนด์
 • Baby Boomers: ใช้เวลาส่วนใหญ่ใน YouTube และ Facebook

·  Gen Z, Millennial และ Gen Z : เลือก YouTube เป็นแพลตฟอร์มหลักเมื่อต้องการจะตัดสินใจซื้อสินค้า โดยมักใช้ผ่านการรีวิวสินค้า

แพลตฟอร์มที่คนแต่ละ Gen เลือกใช้เป็นหลัก

 • Gen Z: YouTube, Instagram Feed, Instagram stories และ Snapchat
 • Millennial: YouTube, Facebook Feed และ Facebook stories
 • Gen X: YouTube, Facebook Feed และ Facebook stories
 • Baby boomers: YouTube และ  Facebook Feed

แพลตฟอร์มที่คนแต่ละ Gen เลือกใช้ในการติดตามแบรนด์

 • Gen Z: Instagram Feed และ Instagram stories
 • Millennial: Facebook Feed และ Facebook stories
 • Gen X: Facebook Feed และ Facebook stories

แพลตฟอร์มที่คนแต่ละ Gen เลือกใช้ในการมองหาสินค้าและบริการใหม่ๆ

 • Gen Z: YouTube
 • Millennial: Facebook
 • Gen X: YouTube

แพลตฟอร์มที่คนแต่ละ Gen เลือกใช้ในการตัดสินใจจะซื้อสินค้า

 • Gen Z: YouTube
 • Millennial: YouTube
 • Gen X: YouTube

คนแต่ละ Gen มีส่วนร่วมกับวีดีโอของแบรนด์เท่าไร

 • Gen Z: 52%
 • Millennial: 70%
 • Gen X: 52%
 • Baby boomers: 38%

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียลของคนแต่ละ Gen

 • 60% ของคนกลุ่ม Gen x ชอบการดูวีดีโอในการมองหาแบรนด์ และเรียนรู้การใช้งานสินค้า บริการใหม่ๆ
 • 52% ของคนกลุ่ม Gen X และ 72% ของคนกลุ่ม Baby boomers บอกว่าวีดีโอมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

 

         การเรียนรู้ว่าคนแต่ละ Gen มีพฤติกรรมการใช้ Social media อย่างไร จะช่วยให้เราสามารถผลิตเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการและแพลตฟอร์มของกลุ่มเป้าหมายของเราได้อย่างแม่นยำ

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn