ขนาดวีดีโอของ Social Media ปี 2020

ปี 2020 คือปีทองของคอนเทนต์แบบวีดีโอ เพราะทุก Social Media มีการให้ความสำคัญกับคอนเทนต์แบบวีดีโอมากขึ้น เพราะสร้างความน่าสนใจ ดึงดูดผู้ใช้งานในเวลาที่นานกว่า และแต่ละแพลตฟอร์ม ก็มีการกำหนดขนาดของวีดีโอของตัวเองไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นหากคุณคิดจะทำวีดีโอคอนเทนต์อย่างจริงจังให้ได้ผล ควรต้องรู้ขนาดของวีดีโอของแต่ละแพลตฟอร์มด้วย

ขนาดของวีดีโอบน Twitter

วีดีโอแนวนอน : ขนาดที่แนะนำ 320×180 px / 640 x 360 px หรือ 1280 x 720 px

วีดีโอแนวตั้ง : ขนาดที่แนะนำ 240×240 px / 480×480 px หรือ 640×640 px

ความยาวและขนาดไฟล์วีดีโอที่แนะนำ : ไม่เกิน 140 วินาที ขนาดไม่เกิน 512 MB

ความยาวโดยเฉลี่ย : 45 วินาที

ขนาดวีดีโอโฆษณาที่แนะนำ : 1200×1200 px

ความยาวและขนาดไฟล์วีดีโฆษณาที่แนะนำ : ไม่เกิน 140 วินาที ขนาดไม่เกิน 1 GB

ขนาดของวีดีโอบน LinkedIn

ขนาดวีดีโอที่กำหนด : 480×360 px/ 640×360 px / 640×480 px / 960×720 px / 1280×720 px/ 1440×1080 px หรือ 1920×1080 px

ความยาววีดีโอไม่เกิน : 10 นาที

ความยาวเฉลี่ยวีดีโอ : 3 นาที

ขนาดวีดีโอโฆษณาที่แนะนำ : 1440×1080 px และ 1920×0180 px

ความยาวและขนาดไฟล์วีดีโฆษณาที่แนะนำ : ไม่เกิน 30 นาที ขนาดไม่เกิน 200 MB

ขนาดของวีดีโอบน Facebook

วีดีโอ cover : ความยาว 20-90 วินาที

ขนาดวีดีโอ cover : 820×312 px

ขนาดวีดีโอและขนาดไฟล์ : 1280×720 px ขนาดไม่เกิน 4 GB

ความกว้างของวีดีโอ : ไม่เกิน 600 px

ความยาวเฉลี่ยวีดีโอ : 1 นาที

ขนาดวีดีโอโฆษณา : 1280×720 px ขนาดไม่เกิน 4 GB

ความยาววีดีโอโฆษณา : ไม่เกิน 240 นาที

ขนาดวีดีโอสตอรี่ : 1080×1920 px

ขนาดของวีดีโอบน Instagram

ขนาดต่ำสุด : 600×315 px / 600×600 px / 600×750 px ขนาดไม่เกิน 4 GB

ความยาววีดีโอ : ไม่เกิน 60 วินาที

ความยาวเฉลี่ยวีดีโอ : 30 นาที

ขนาดวีดีโอสตอรี่ : 1080×1920 px ไม่เกิน 4 GB

ความยาววีดีโอสตอรี่ : ไม่เกิน 15 วินาที

ขนาด IGTV : 1080×1920 px

ความยาว IGTV : ไม่เกิน 10 นาที หรือ 60 นาทีสำหรับบัญชี verified

ขนาดของวีดีโอบน YouTube

ขนาดวีดีโอที่แนะนำ : 854×480 px / 1280×720 px / 1920×1080 px / 2560×1440 px

ขนาดที่เล็กที่สุด : 426×240

ขนาดที่ใหญ่ที่สุด : 3840×2160

ความยาววีดีโอสำหรับช่องที่ยังไม่ verified : ไม่เกิน 15 นาที

ความยาววีดีโอสำหรับช่องที่ verified แล้ว : ไม่เกิน 12 ชั่วโมง

ขนาดไฟล์วีดีโอ : ไม่เกิน 128 GB

ความยาววีดีโอโดยเฉลี่ย : 2 นาที

ขนาดของวีดีโอบน TikTok

ขนาดของวีดีโอที่แนะนำ : 1080×1920 px

ความยาวของวีดีโอ : ไม่เกิน 15 วินาที ขนาดไม่เกิน 287.6 MC (iOS) และ 72 MB (Android)

วีดีโอโฆษณา : 720×1280 px / 640×640 px / 1280×720 px

ความยาววีดีโอโฆษณา : 5-16 วินาที ขนาดไม่เกิน 500 MB

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn