Training Course

หลักสูตรการสอนทั้งหมด

04/03/2019

Adobe Photoshop Basic – Courses

วัตถุประสงค์ : 1.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจ การอ่านค่า และ เครื่องมือ พื้นฐาน ของ Adobe Photoshop 2.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ ปรับแต่งและแก ้ไขภาพPortrait เบื้องต้นได้ 3.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ในการประยุกต์ ใช Adobe Photoshop ในการสร้างชิ้นงานในหลากหลายรูปแบบได้ 4.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เกี่ยวกับการจัดการและการจัดเก็บไฟล์งานเบื้องต้นสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มเป้าหมาย:  บุคคลทั่วไป, นักเรียน นักศึกษาที่สนใจศึกษา […]
26/07/2018

Basic Vue.js

Vue.js เป็นการผสมผสานกันระหว่าง AngularJS กับ React เพื่อสร้างเป็น Reactive Component ขึ้นมา Vue.js ยังมีความสามารถในการใช้งานแอพพลิเคชั่น Single-Page ที่มีความซับซ้อนได้อีกด้วย ในส่วนของ Reactive นั้นคือ การโต้ตอบแบบทันที
26/07/2018

Basic Laravel

Laravel คือ PHP Framework ที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังที่ทำให้คุณสามารถเขียนโค๊ดที่ดูสะอาดตาและสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้โดยง่าย ยังสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี
26/07/2018

Basic Website Development with Bootstrap 3

Bootstrap เป็น Front-end Framework ตัวหนึ่ง คำว่า front-end หมายถึง ส่วนที่แสดงผลให้ Users ทั่วไปเห็น พูดง่ายๆ ก็คือหน้าเว็บไซต์ของเรานั่นเอง 
25/07/2018

WordPress Beginner++

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำเว็บไซต์เอง โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด หรือมีความรู้ในการเขียนภาษา HTML หรือภาษาสคริปต์ต่างๆ เพราะปัจจุบันมีเว็บไซต์กึ่งสำเร็จ Wordpress เป็นตัวช่วยหนึ่งในการทำเว็บไซต์ เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้ง่าย
 

ทำไมต้องเรียนที่ Ensurecommunication

 
Print Khonkaen